Násobilka a delilka

Násobenie číslom 2

Myškou správne presuň výsledok k príkladu
tlačidlom =>pokračuj ďalej na delenie2